Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του εκπαιδευτικού εργαλείου
"Μωσαϊκό Ιδεών για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων", από τα σχολεία της Ελλάδας.

Σχέδια μαθημάτων δράσης

Κατεβάστε τα Σχέδια Μαθημάτων της δράσης - Teacher_EL.pdf

Σημείωση: Το αρχείο αναφέρεται στη δράση με την αρχική της ονομασία "Mind Mosaic", η οποία ωστόσο άλλαξε για διαχειριστικούς λόγους, στην ισχύουσα "Mind Your Rights - Μωσαϊκό Ιδεών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα". Επίσης, ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος προέβλεπε την υλοποίηση κεραμικής τοιχογραφίας σε ένα μόνο σχολείο που θα διακρίνονταν, αλλά άλλαξε προκειμένου να υλοποιηθούν εργαστήρια εικαστικής δημιουργίας σε περισσότερα σχολεία.